لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 6800 ریال - 5 -38-6641-964 انتخاب
2- تاکسونومی و فیلوژنی مولکولی گیاهان خشکی‌زی: از خزه‌گیاهان تا بازدانگان پیشرفته
نويسنده:گلاله مصطفوی ؛ زيرنظر:فریبا شریف‌نیا ؛ ويراستار:فرهنگ مراقبی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری - دیویی: 581.012 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 130000 ریال - 5 -2793-10-964-978 انتخاب
3- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3800 ریال - 5 -38-6641-964 انتخاب
4- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1391 - 26000 ریال - 9 -38-6641-964-978 انتخاب
5- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 24000 ریال - 9 -38-6641-964-978 انتخاب
6- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 50000 ریال - 9 -38-6641-964-978 انتخاب
7- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 9000 ریال - 5 -38-6641-964 انتخاب
8- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -167-435-964 انتخاب
9- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 9000 ریال - 5 -38-6641-964 انتخاب
10- نیکولا کوچولو
نويسنده: سامپه ؛ نويسنده:رنه گوسینی ؛ مترجم:ویدا سعادت - کتابهای کیمیا - دیویی: 843.914 - 150 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 ریال - 3 -167-435-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2