لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (182)
تالیف (22)
ترجمه (196)
تهران (218)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (216)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (218) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چوپان دروغگو، موش شهری و موش روستایی، شیر و پشه
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ نقاش:علیرضا پردازی‌مقدم - هنرستان - دیویی: 8fa3 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 1500 ریال - 4 -05-6460-964 انتخاب
2- هیولا که ترس نداره!
نويسنده:هانریت بیشونیه ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ نقاش:علیرضا پردازی‌مقدم - فرشتگان - دیویی: 813 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 2000 ریال - 5 -06-6647-964 انتخاب
3- سواری در جنگل
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ نقاش:علیرضا پردازی‌مقدم - هنرستان - دیویی: 823 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 10000 نسخه - 1700 ریال - 6 -04-6460-964 انتخاب
4- مورچه و ملخ و چهار داستان دیگر
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1392 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -36-6647-964-978 انتخاب
5- قصه‌های قبل از خواب
مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:منصوره راعی ؛ تصويرگر: سورین - فرشتگان - دیویی: 808.83 - 64 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 5 -72-6647-964-978 انتخاب
6- حیوان‌های وحشی
طراح:ژولی فرانسیز ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مسعود مستقیم - فرشتگان - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -13-6647-964-978 انتخاب
7- خانه شکلاتی
مترجم:زهرا سعیدبهر - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -01-6647-964 انتخاب
8- چوپان دروغگو و چهار داستان دیگر
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 0 -34-6647-964 انتخاب
9- حیوان‌های وحشی
طراح:ژولی فرانسیز ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مسعود مستقیم - فرشتگان - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 8 -13-6647-964-978 انتخاب
10- خرگوش و لاک‌پشت و چهار داستان دیگر
نويسنده: ازوپ ؛ مترجم:زهرا سعیدبهر ؛ ويراستار:مریم مهدیقلی - فرشتگان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 0 -35-6647-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22