لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (27)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه خوب مزرعه
نويسنده:پوپک سعیدی ؛ نقاش: آندرانیک - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1365 - 220 ریال - انتخاب
2- قصه خوب مزرعه
نويسنده:پوپک سعیدی ؛ نقاش: آندرانیک - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 200 ریال - انتخاب
3- قصه خوب مزرعه
نويسنده:پوپک سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - وزیری - چاپ 12 سال 1372 - 600 ریال - انتخاب
4- قصه خوب مزرعه
نويسنده:پوپک سعیدی ؛ نقاش: آندرانیک - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1365 - 200 ریال - انتخاب
5- زندگی حیوانات قشنگ
شاعر:پوپک سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 34 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1372 - 600 ریال - انتخاب
6- زندگی حیوانات قشنگ
شاعر:پوپک سعیدی - ساویز - دیویی: 8fa1.62 - 34 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 964-6662-20-X انتخاب
7- زندگی حیوانات قشنگ
شاعر:پوپک سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 34 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1364 - 180 ریال - انتخاب
8- قصه خوب مزرعه
نويسنده:پوپک سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - (در1جلد ) - چاپ 9 سال 1369 - 170 ریال - انتخاب
9- زندگی حیوانات قشنگ
شاعر:پوپک سعیدی ؛ تصويرگر: آندرانیک - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1366 - 220 ریال - انتخاب
10- زندگی حیوانات قشنگ
شاعر:پوپک سعیدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - دیویی: 8fa1.62 - 34 صفحه - چاپ 8 سال 1369 - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4