لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (548)
تالیف (11)
ترجمه (616)
تهران (609)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (563)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (627) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انرژی
مترجم:شاهده سعیدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 621 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7000 نسخه - 3000 ریال - 1 -336-436-964 انتخاب
2- کاشفان جوان: کوه‌ها و آتشفشان‌ها
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رضوانه سیدعلی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507.8 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 2 -551-385-964-978 انتخاب
3- طرح پیشنهادی
نويسنده:راس جی ؛ مترجم:مهران اخباریفر ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.453 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 1 -642-417-964 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: زمان و فصل‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3500 نسخه - 9000 ریال - 1 -227-323-964 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: مردم و کشورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 4 -573-323-964-978 انتخاب
6- چرا زنبور عسل می‌سازد؟
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 595.79 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 7000 ریال - 4 -006-536-964 انتخاب
7- فیزیک
نويسنده:جف جونز ؛ نويسنده:ماری جونز ؛ نويسنده:فیلیپ مارچینگتون - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 530.076 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 3 -400-385-964-978 انتخاب
8- آزمایش‌های علمی با هوا
نويسنده:هلن ادوم ؛ نويسنده:مویرا باترفیلد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 551.5 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 1650 نسخه - 30000 ریال - 0 -009-536-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: سیاره زمین: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 1 -146-323-964 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 964-323-150-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 63