لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (551)
تالیف (11)
ترجمه (619)
تهران (612)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (564)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (630) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنی‌های علمی کودکان: مجموعه 12 جلدی
مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 500 - 336 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 60000 ریال - 964-536-051-X انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 12000 ریال - 6 -582-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: علم و تجربه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 12000 ریال - 1 -587-323-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: حشرات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا اونیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 11000 ریال - 3 -583-323-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 13 سال 1392 - 350000 ریال - 6 -673-103-600-978 انتخاب
6- طرح پیشنهادی
نويسنده:راس جی ؛ مترجم:مهران اخباریفر ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.453 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 1 -642-417-964 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: زمان و فصل‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 1 -227-323-964 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 29 سال 1393 - 50000 ریال - 3 -856-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 9000 ریال - 9 -0068-02-964 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: مردم و کشورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 9000 ریال - 3 -226-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 63