لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (549)
تالیف (11)
ترجمه (617)
تهران (610)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (563)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (628) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمایش‌های علمی با آب
نويسنده:هلن ادوم ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 546 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 6000 ریال - 0 -008-536-964 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 7 -585-323-964-978 انتخاب
3- آغاز کار
نويسنده:راس جی ؛ مترجم:علی رووف ؛ مترجم:حمیدرضا فاطمی‌پور - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 650.1 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 1 -639-417-964 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: پرندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا اونیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1393 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 6 -855-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: اسب‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی جاف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 9000 ریال - 4 -220-323-964 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: گیاهان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 964-323-391-X انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1390 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 3 -393-103-600-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 23 سال 1391 - 3300 نسخه - 28000 ریال - 7 -465-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: حمل و نقل: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کریستوفر مینارد ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 8 -575-323-964-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف کوچک بدن انسان
نويسنده:ریچارد واکر ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم - دیویی: 612.003 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 4 -784-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 63