لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(79)
چاپ مجدد (546)
تالیف (11)
ترجمه (614)
تهران (607)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (562)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (625) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شما هم می‌توانید
نويسنده:جوک چرچ ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 11500 ریال - 964-353-927-X انتخاب
2- نگرشی نو بر آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی
نويسنده:وین هارلن ؛ مترجم:شاهده سعیدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - مدرسه - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 8 -004-385-964 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -148-323-964 انتخاب
4- آزمایش‌های علمی با آب
نويسنده:هلن ادوم ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 6000 ریال - 0 -008-536-964 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 7 -585-323-964-978 انتخاب
6- آغاز کار
نويسنده:راس جی ؛ مترجم:علی رووف ؛ مترجم:حمیدرضا فاطمی‌پور - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 1 -639-417-964 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 3300 نسخه - 60000 ریال - 0 -251-413-600-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 31 سال 1394 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 3 -971-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: سیاره زمین: پاسخ به سوالهای کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 3 -0060-02-964 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: زمان و فصل‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:برندا والپول ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 1 -227-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 63