لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (6)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:رضا خشنودی ؛ نويسنده:محمد سلطانی - گنج دانش - دیویی: 382 - 262 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 3 -05-6187-622-978 انتخاب
2- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق بیع و حمل و نقل بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:رضا خشنودی ؛ نويسنده:محمد سلطانی - گنج دانش - دیویی: 382 - 368 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 3 -05-6187-622-978 انتخاب
3- چالش‌های حقوقی در مسوولیت‌های مدنی داخلی و بین‌المللی و راهکار توسل به ورشکستگی بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:علیرضا عالی‌پناه ؛ نويسنده:محمد داراب‌پور - خرسندی - دیویی: 346.5503 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 380000 ریال - 8 -741-114-600-978 انتخاب
4- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: کلیات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:یدالله دادگر ؛ نويسنده:داریوش اشرافی - گنج دانش - دیویی: 382 - 376 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 9 -03-6187-622-978 انتخاب
5- راهکارهای حقوق حمایتی و مقابله با جرم‌انگاری
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:محمدرضا داراب‌پور ؛ نويسنده:قاسم نبی‌زاده‌کبریا - خرسندی - دیویی: 343.55071 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 5 -742-114-600-978 انتخاب
6- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:رضا خشنودی - گنج دانش - دیویی: 382 - 278 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -10-6187-622-978 انتخاب
7- حقوق گردشگری بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:محمد داراب‌پور ؛ نويسنده:غلامعلی سیفی‌زیناب - گنج دانش - دیویی: 338.4791 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 2 -28-6187-622-978 انتخاب
8- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:نوید رهبر ؛ نويسنده:میرشهبیز شافع - گنج دانش - دیویی: 382 - 298 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -09-6187-622-978 انتخاب
9- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:نوید رهبر ؛ نويسنده:مجتبی قاسمی - گنج دانش - دیویی: 382 - 288 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -08-6187-622-978 انتخاب
10- چالش‌های حقوقی در معاملات بازرگانی بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:علی‌اکبر ادیب - خرسندی - دیویی: 346.07 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 6 -688-114-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2