لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (3)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف مختصر تاریخ مختصر مصور جهان
نويسنده:لیونل مونبی ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 909 - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2100 نسخه - 32000 ریال - 3 -17-6991-964 انتخاب
2- دائره‌المعارف شهرهای جهان: شهرهای بلند آوازه - شهرهایی که دنیا را تغییر داد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:نرگس سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 910.3 - 956 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 2005 نسخه - 69000 ریال - 6 -12-6990-964 انتخاب
3- دایره‌المعارف دانش و تکنیک
نويسنده:رابین کرود ؛ ويراستار:محمد سعیدیان - آرام - دیویی: 603 - 660 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1375 - 4400 نسخه - 9800 ریال - انتخاب
4- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 1008 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 148000 ریال - 5 -04-6990-964 انتخاب
5- تاریخ مختصر مصور جهان
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - آرام - دیویی: 909 - 356 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1376 - 3100 نسخه - 5950 ریال - انتخاب
6- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 148000 ریال - انتخاب
7- کشورهای جهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 910.3 - 1058 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1376 - 19500 ریال - انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 148000 ریال - انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
10- فرهنگ مصور مختصر چهارزبانه هنر نقاشی و آثار نقاشان‌جهان با بیش از سه‌هزار اثر و تابلوی نقاشی
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان - علم و زندگی،نشر پیکان - دیویی: 759 - 668 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4