لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (3)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 148000 ریال - انتخاب
2- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 5 -68-6990-964-978 انتخاب
3- تاریخ مختصر مصور جهان
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - آرام - دیویی: 909 - 356 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1376 - 3100 نسخه - 5950 ریال - انتخاب
4- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2500 نسخه - 148000 ریال - انتخاب
5- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 1050 نسخه - 2 -00-6990-964 انتخاب
6- کشورهای جهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 910.3 - 1058 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1376 - 19500 ریال - انتخاب
7- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - 1050 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
8- دائره‌المعارف شهرهای جهان: شهرهای بلند آوازه - شهرهایی که دنیا را تغییر داد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:نرگس سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 910.3 - 952 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1382 - 3050 نسخه - 37000 ریال - 6 -12-6990-964 انتخاب
9- کشورهای جهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 910.3 - 1010 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 8 -38-6990-964-978 انتخاب
10- نخستین دانشنامه برای کودکان: جهان حشرات
مترجم:محمد سعیدیان - آرام - دیویی: 595.7 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 2500 ریال - 4 -9-90409-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4