لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (22)
تالیف (28)
ترجمه (3)
تهران (30)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 2 -00-6990-964 انتخاب
2- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 148000 ریال - انتخاب
3- نقشه‌های ساختمانی برای زمین‌های شهری: بر اساس استانداردهای شهرداری و سازمان نظام مهندسی
نويسنده:محمد سعیدیان - استاد - دیویی: 728.0955 - 88 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 1 -99-6657-964-978 انتخاب
4- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 0 -01-6990-964 انتخاب
5- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 1010 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - انتخاب
6- دائره‌المعارف شهرهای جهان: شهرهای بلند آوازه - شهرهایی که دنیا را تغییر داد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:نرگس سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 910.3 - 956 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 69000 ریال - 6 -12-6990-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف دانش و تکنیک
نويسنده:رابین کرود ؛ ويراستار:محمد سعیدیان - آرام - دیویی: 603 - 660 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1375 - 9800 ریال - انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 1030 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 2 -69-6990-964-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 978 صفحه - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 5 -04-6990-964 انتخاب
10- کشورهای جهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 910.3 - 1010 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 95000 ریال - 8 -38-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4