لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (15)
تالیف (15)
ترجمه (8)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نخستین دانشنامه برای کودکان: اشیاء دور و بر ما
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 6 -8-90409-964 انتخاب
2- نخستین دانشنامه برای کودکان: طبیعت
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 964-6991-05-X انتخاب
3- طبیعت: نخستین دانشنامه برای کودکان
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - صاحب اثر - دیویی: 030 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
4- نخستین دانشنامه برای کودکان: جهان جانوران
نويسنده:نرگس سعیدیان - آرام - دیویی: 507 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3100 نسخه - 3300 ریال - 4 -08-6991-964 انتخاب
5- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 4 -65-6990-964-978 انتخاب
6- چرخ و بال ها
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - نرگس سعیدیان - دیویی: 620 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3200 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
7- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 1030 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 2 -69-6990-964-978 انتخاب
8- اشیاء دور و بر ما
نويسنده:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - بنیاد بعثت - دیویی: 372 - 79 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3200 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
9- نخستین دانشنامه برای کودکان: زمین و آسمان
مترجم:نرگس سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام - دیویی: 030 - 720 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1800 نسخه - 120000 ریال - 9 -43-6991-964-978 انتخاب
10- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:زهره مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 978 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1500 نسخه - 0 -47-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3