لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (101)
تالیف (148)
ترجمه (20)
تهران (168)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرزمین و مردم ایران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 955 - 1248 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1363 - 4000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
2- شهرهای جهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 910 - 464 صفحه - چاپ 5 سال 1369 - 5000 نسخه - 1550 ریال - انتخاب
3- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 994 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 1500 نسخه - 0 -50-6990-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان آذربایجان شرقی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 16000 ریال - 2 -39-6991-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان زنجان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 6000 ریال - 6 -28-6991-964-978 انتخاب
6- اطلاعات عمومی الفبایی: شامل حدود سه‌هزار مقاله، موضوع و مدخل در زمینه‌های گوناگون و متنوع
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:زهره مجتبوی - آرام - دیویی: 030 - 828 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 2050 نسخه - 33000 ریال - 1 -21-6991-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2050 نسخه - 8 -25-6990-964 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 5 -68-6990-964-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 2050 نسخه - 3 -20-6990-964-978 انتخاب
10- اطلس ایران و جهان سیاسی، طبیعی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - گیتاشناسی - دیویی: 910.3 - 48 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1362 - 10000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17