لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (101)
تالیف (148)
ترجمه (20)
تهران (168)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف شرق (مجموعه اطلاعات عمومی)
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - شرق - دیویی: 030 - 1168 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1362 - 3000 ریال - انتخاب
2- اطلاعات عمومی علم و زندگی: اختراعات عطر وعطرسازی پلاستیک تلسکوپ فضایی هایل عکاس کمپوزیت‌ها000 وغیره
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - صاحب اثر - دیویی: 603 - 639 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 1300 ریال - انتخاب
3- تاریخ مختصر مصور جهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - صاحب اثر - دیویی: 909 - 348 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1371 - 1900 ریال - انتخاب
4- مشاهیر نام‌آوران و رهبران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 920 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12500 ریال - 2 -14-6990-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان گلستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7500 ریال - 5 -55-6990-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان اصفهان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 955.003 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 1 -36-6991-964-978 انتخاب
7- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1383 - انتخاب
8- اطلاعات عمومی
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان - آرام - دیویی: 030 - 1108 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 5 سال 1381 - 13500 ریال - 2 -12-6991-964 انتخاب
9- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:زهره مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 978 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 0 -47-6990-964-978 انتخاب
10- واژه‌نامه‌ها دایره‌المعارف‌ها فرهنگ جغرافیائی
مترجم:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 910.3 - 928 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 1800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17