لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (101)
تالیف (148)
ترجمه (20)
تهران (168)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دائره‌المعارف نو
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 2 -00-6990-964 انتخاب
2- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 1126 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - انتخاب
3- دایره‌المعارف مختصر تاریخ مختصر مصور جهان
نويسنده:لیونل مونبی ؛ مترجم:فریدون کمالی‌نیا ؛ مترجم:ایرج وفایی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 909 - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 32000 ریال - 3 -17-6991-964 انتخاب
4- مشاهیر نام‌آوران و رهبران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی - دیویی: 920 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12500 ریال - 2 -14-6990-964 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان یزد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9500 ریال - 1 -37-6990-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان بوشهر
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 6000 ریال - 7 -34-6991-964-978 انتخاب
7- اطلس ایران و جهان سیاسی، طبیعی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - گیتاشناسی - دیویی: 910.3 - 48 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1362 - 250 ریال - انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در5جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 8 -67-6990-964-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 964 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 4 -49-6990-964-978 انتخاب
10- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 990 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 6 -16-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17