لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (139)
تالیف (67)
ترجمه (161)
تهران (222)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (192)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (228) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصر گربه سفید
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ بازنويسي:فاطمه قدیانی - برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -53-5197-600-978 انتخاب
2- مجموعه رباعیات عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مترجم:علی سلامی ؛ مترجم:ادواردهنری وینفیلد - مهراندیش - دیویی: 8fa1.22 - 228 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 5 -90-6799-964-978 انتخاب
3- عروسک سخنگو
نويسنده:آلکساندرنیکالایویچ آفاناسیف ؛ مترجم:علی سلامی ؛ نقاش:سعید مقبول - نشر دانش‌آموز - دیویی: 398.20943 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -4-90946-964 انتخاب
4- قصر گربه سفید
نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ بازنويسي:فاطمه قدیانی - برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -53-5197-600-978 انتخاب
5- افسانه آه
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:عبدالحسین پورعیدی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 10000 نسخه - 1500 ریال - 5 -18-5977-964 انتخاب
6- کچلک
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:عبدالحسین پورعیدی - واژه‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5500 نسخه - 4000 ریال - 964-92127-1-X انتخاب
7- بچه‌های طلایی
نويسنده:شارل پرو ؛ مترجم:علی سلامی - نوای ‌مدرسه - دیویی: 398.20944 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -64-2874-964-978 انتخاب
8- پسر کاکل زری: قصه‌های شیرین پریان
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.21 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -13-5977-964 انتخاب
9- هری پاتر و انجمن ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:علی سلامی - انتشارات تهران - دیویی: 823.914 - 376 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 8 -82-5609-964 انتخاب
10- شاهزاده خوشبخت (قصه‌های شیرین پریان)
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:علی سلامی - نشر دانش‌آموز - دیویی: 398.2 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 7000 نسخه - 2500 ریال - 6 -3-90946-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23