لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(96)
چاپ مجدد (146)
تالیف (68)
ترجمه (174)
تهران (236)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (193)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (242) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بچه‌های طلایی
نويسنده:شارل پرو ؛ مترجم:علی سلامی - جمال الحق - دیویی: 398.20944 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 6000 ریال - 4 -57-5671-964 انتخاب
2- افسانه آه
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:عبدالحسین پورعیدی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 1500 ریال - 5 -18-5977-964 انتخاب
3- کچلک
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:عبدالحسین پورعیدی - واژه‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 4000 ریال - 964-92127-1-X انتخاب
4- پسر ستاره
نويسنده:یاکوب‌لودویک‌کارل گریم ؛ نويسنده:ویلهلم‌کارل گریم ؛ مترجم:علی سلامی - برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 10000 ریال - 8 -51-5197-600-978 انتخاب
5- دختر نارنج و ترنج
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:عبدالحسین پورعیدی - پیام محراب - دیویی: 398.2 - 114 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 8 -68-7083-964 انتخاب
6- شاهزاده خوشبخت (قصه‌های شیرین پریان)
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:علی سلامی - نشر دانش‌آموز - دیویی: 398.2 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 2500 ریال - 6 -3-90946-964 انتخاب
7- شاهزاده سبزقبا
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:سیدمحمدرضا معراجی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1376 - 1200 ریال - 964-5977-24-X انتخاب
8- مرغ خندان
نويسنده:علی سلامی - جویا - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3500 ریال - انتخاب
9- شاهزاده خوشبخت (قصه‌های شیرین پریان)
نويسنده:اسکار وایلد ؛ مترجم:علی سلامی - نشر دانش‌آموز - دیویی: 823 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 ریال - انتخاب
10- پری دریایی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ تصويرگر:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 839.8136 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -34-6092-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25