لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (181)
تالیف (195)
ترجمه (5)
تهران (199)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (175)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (200) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 40000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
2- مشعل‌های خاموش
نويسنده:غلامرضا آبروی ؛ تصويرگر:کیومرث سلطانی - پیام آزادی، کتابهای پرنده - دیویی: 297.68 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2500 ریال - 964-302-198-X انتخاب
3- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
4- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
5- راز زندگی پروانه‌ها
نويسنده:مجتبی آموزگار ؛ نقاش:کیومرث سلطانی - موسسه ‌زیتون، ‌واحد کتاب - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 ریال - 7 -52-6364-964 انتخاب
6- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 40000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
7- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
8- من و طبیعت (آفرینش)
نويسنده:مجید راستی ؛ نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:مهدی دریافزون - موسسه فرهنگی مدرسه برهان،مدرسه - دیویی: 372.2107 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 60000 ریال - 4 -0959-08-964-978 انتخاب
9- رسانه: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -0388-08-964-978 انتخاب
10- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20