لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (147)
تالیف (157)
ترجمه (5)
تهران (161)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (162)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (162) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
2- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
3- شب بارانی
نويسنده:محمدحسین کیان‌پور ؛ ويراستار:صدیقه دانشور ؛ نقاش:کیومرث سلطانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 1500 ریال - 9 -864-436-964 انتخاب
4- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
5- بهداشت و ایمنی
نويسنده:نبی‌الله صادقیان ؛ نويسنده:مریم دولت‌آبادی ؛ نويسنده:معصومه احمدنیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 613 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 7 -0367-08-964-978 انتخاب
6- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1700 نسخه - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
7- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
8- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
9- بدن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -0392-08-964-978 انتخاب
10- مشعل‌های خاموش
نويسنده:غلامرضا آبروی ؛ تصويرگر:کیومرث سلطانی - پیام بهاران،زیارت - دیویی: 297.68 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -57-8260-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17