لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (11)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من صورتی هستم
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 649.64 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 12000 ریال - 7 -270-229-964-978 انتخاب
2- بازی، بازی اسباب‌بازی
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 790.1 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 20000 ریال - 4 -271-229-964-978 انتخاب
3- حیوانات وحشی
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 591.7 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 12000 ریال - 8 -273-229-964-978 انتخاب
4- بازی، بازی اسباب‌بازی
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 790.1 - 10 صفحه - جانمازی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 12000 ریال - 4 -271-229-964-978 انتخاب
5- من آبی هستم
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 649.64 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 12000 ریال - 1 -269-229-964-978 انتخاب
6- بازی، بازی اسباب‌بازی
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 793.93 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 12000 ریال - 4 -271-229-964-978 انتخاب
7- میوه‌ها
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 634 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 12000 ریال - 1 -272-229-964-978 انتخاب
8- من صورتی هستم
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 649.64 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 20000 ریال - 7 -270-229-964-978 انتخاب
9- میوه‌ها
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم ؛ تصويرگر:مریم بهرامی - آسمان خیال - دیویی: 634 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 12000 ریال - 1 -272-229-964-978 انتخاب
10- حیوانات وحشی
نويسنده:سپهر آدمپور‌مقدم - آسمان خیال - دیویی: 591.7 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 20000 ریال - 8 -273-229-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2