لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار ریاضی پایه نهم
نويسنده:حسن پرنگ ؛ نويسنده:مهدی ابراهیمی‌فرد ؛ نويسنده:محبوبه اکبری - ضریح آفتاب - دیویی: 510.76 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 30000 ریال - 9 -991-429-964-978 انتخاب
2- کتاب کار عربی پایه نهم
نويسنده:یعقوب معتمدزاده‌طرقبه ؛ نويسنده:فاطمه فرهودی ؛ نويسنده:سعید سلطانی - ضریح آفتاب - دیویی: 492.75076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 2 -990-429-964-978 انتخاب
3- شناسنامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای: مراکز آموزشی دولتی، غیردولتی، خصوصی در آموزش‌های مهارتی شاخه کاردانش (برون‌سپاری و توسعه مشارکت در آموزش‌های کاردانش)
نويسنده:سیدمصطفی آذرکیش ؛ نويسنده:قاسمعلی خدابنده ؛ نويسنده:رضا صابری‌تولایی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 370.11390955 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 7 -156-476-600-978 انتخاب
4- حضور و غیاب و ثبت فعالیت‌های یاددهی و یادگیری
گردآورنده:رضا صابری‌تولایی ؛ گردآورنده:سعید سلطانی ؛ گردآورنده:علیرضا اسماعیلی - ضریح آفتاب - دیویی: 373.190955 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 7 -086-476-600-978 انتخاب
5- حضور و غیاب و ثبت فعالیت‌های یاددهی و یادگیری
گردآورنده:رضا صابری‌تولایی ؛ گردآورنده:سعید سلطانی ؛ گردآورنده:علیرضا اسماعیلی - ضریح آفتاب - دیویی: 373.190955 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -086-476-600-978 انتخاب
6- شناسنامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای: مراکز آموزشی دولتی، غیردولتی، خصوصی در آموزش‌های مهارتی شاخه کاردانش (برون‌سپاری و توسعه مشارکت در آموزش‌های کاردانش)
گردآورنده:سیدمصطفی آذرکیش ؛ گردآورنده:قاسمعلی خدابنده ؛ نويسنده:رضا صابری‌تولایی - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 370.11390955 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 180000 ریال - 7 -156-476-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1