لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حضور و غیاب و ثبت فعالیت‌های یاددهی و یادگیری
گردآورنده:رضا صابری‌تولایی ؛ گردآورنده:سعید سلطانی ؛ گردآورنده:علیرضا اسماعیلی - ضریح آفتاب - دیویی: 373.190955 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -086-476-600-978 انتخاب
2- کتاب کار عربی پایه نهم
نويسنده:یعقوب معتمدزاده‌طرقبه ؛ نويسنده:فاطمه فرهودی ؛ نويسنده:سعید سلطانی - ضریح آفتاب - دیویی: 492.75076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 2 -990-429-964-978 انتخاب
3- حضور و غیاب و ثبت فعالیت‌های یاددهی و یادگیری
گردآورنده:رضا صابری‌تولایی ؛ گردآورنده:سعید سلطانی ؛ گردآورنده:علیرضا اسماعیلی - ضریح آفتاب - دیویی: 373.190955 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 7 -086-476-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1