لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (1)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه ای بر فیزیولوژی انسانی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:حمید سلیمی‌خلیق - نیما - دیویی: 612 - چاپ 2 سال 1364 - 700 ریال - انتخاب
2- کودک مبتلا به سندرم داون (مونگولیسم )
نويسنده:دیویدوی اسمیت ؛ نويسنده:آن‌آسپر ویلسون ؛ مترجم:میرتقی گروسی - دانشگاه تبریز - دیویی: 610 - 162 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 500 ریال - انتخاب
3- مقدمه ای بر فیزیولوژی انسانی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:حمید سلیمی‌خلیق - نیما - دیویی: 612 - 412 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 1050 ریال - انتخاب
4- زندگینامه علمی دانشوران
ويراستار:چارلزکولستون گیلیپسی ؛ مترجم:احمد آرام ؛ مترجم:محمدحسین آریا - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی - دیویی: 509.22 - 1028 صفحه - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -899-445-964-978 انتخاب
5- مقدمه ای بر فیزیولوژی انسانی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:حمید سلیمی‌خلیق - نیما - دیویی: 612 - 458 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 3 سال 1365 - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1