لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (45)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دنیای تئو (رمان) تاریخ ادیان و مذاهب عالم
نويسنده:کاترین کلمان ؛ مترجم:مهدی سمسار - نقش جهان - دیویی: 843.914 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 1 -9-91455-964 انتخاب
2- ایران در اسپانیای مسلمان
نويسنده:شجاع‌الدین شفا ؛ مترجم:مهدی سمسار - گستره - دیویی: 955.01 - 734 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 90000 ریال - 6 -45-6595-964 انتخاب
3- راسپوتین
نويسنده:هانری تروایا ؛ مترجم:مهدی سمسار - نشر علم - دیویی: 947.083092 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 2 -61-5989-964 انتخاب
4- هیتلر: جوانی و فتح قدرت
نويسنده:یوآخیم‌تسه فست ؛ مترجم:مهدی سمسار ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - زاوش - دیویی: 943.086092 - 754 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1200 نسخه - 1 -07-6846-600-978 انتخاب
5- شگفتیهای آفرینش و رازهای پیدایش کائنات
نويسنده:تری خوان‌دوان ؛ مترجم:مهدی سمسار - صاحب اثر - دیویی: 523.1 - 171 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
6- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 1068 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 75000 ریال - 8 -29-6339-964 انتخاب
7- پیکاسو: آفریننده، ویران کننده
نويسنده:آریانااستاسینزپولوس هفینگتون ؛ مترجم:مهدی سمسار - نشر علم - دیویی: 759.4 - 908 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 2750 نسخه - 85000 ریال - 0 -176-405-964-978 انتخاب
8- تاریخ امپراتوری هخامنشیان (از کورش تا اسکندر)
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:مهدی سمسار - زریاب - دیویی: 955.014 - 906 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 2750 نسخه - 95000 ریال - 1 -30-6339-964 انتخاب
9- هیتلر: پیشوا
نويسنده:یوآخیم‌تسه فست ؛ مترجم:مهدی سمسار ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - زاوش - دیویی: 943.086092 - 658 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1200 نسخه - 8 -08-6846-600-978 انتخاب
10- جنی مارکس
نويسنده:فرانسوا ژیرو ؛ مترجم:مهدی سمسار - صاحب اثر - دیویی: 923 - 179 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 6300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5