لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(197)
چاپ مجدد (277)
تالیف (6)
ترجمه (468)
تهران (396)
شهرستان (78)
كودك و نوجوان (306)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (474) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:زهرا تیرانی - آموت - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 2 -30-6605-600-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 50 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
4- زمین آدم‌ها
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:پرویز شهدی - مجید،به‌سخن - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 1 -095-453-964-978 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:بابک اندیشه - هنر پارینه - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 5 -51-8541-964 انتخاب
6- شازده کوچولو با نقاشی‌های خود نویسنده
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمدعلی اخوان ؛ ويراستار:مینا اخوان - اخوان ‌خراسانی - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -9-91944-964-978 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 23 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -025-303-964 انتخاب
8- نمایش‌نامه‌ی شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ بازنويسي:عباس جوانمرد ؛ مترجم:محمد قاضی - قطره - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 400 نسخه - 70000 ریال - 0 -768-119-600-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3300 نسخه - 7200 ریال - 9 -506-417-964 انتخاب
10- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 62 سال 1396 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48