لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(207)
چاپ مجدد (306)
تالیف (6)
ترجمه (507)
تهران (419)
شهرستان (94)
كودك و نوجوان (330)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (513) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 843.912 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 1 -132-448-964 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.912 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 843.912 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 9 -506-417-964 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - دیویی: 843.912 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1395 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
6- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.912 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1382 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -025-303-964 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:بابک اندیشه - هنر پارینه - دیویی: 843.912 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 5 -51-8541-964 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 1 -013-351-964 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:سمانه رضائیان - واشقان،زرین‌کلک - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 500 نسخه - 55000 ریال - 8 -13-7426-964-978 انتخاب
10- شازاده وه‌‌شله
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی ؛ مترجم:کوروش امینی - احسان - دیویی: 843.912 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 9 -657-356-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 52