لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(211)
چاپ مجدد (315)
تالیف (6)
ترجمه (520)
تهران (428)
شهرستان (98)
كودك و نوجوان (339)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (526) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پری صحرائی و دیار مردان
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:هوشیار رزم‌آزما - سپنج - دیویی: 843.912 - 235 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:بابک اندیشه - هنر پارینه - دیویی: 843.912 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 5 -51-8541-964 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:سمانه رضائیان - واشقان - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -13-7426-964 انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:الهام حاجی‌باقری ؛ ويراستار:محمد نصیری - آتیلا - دیویی: 843.912 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -30-8251-600-978 انتخاب
5- شاهزاده کوچک
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:هرمز ریاحی - چاپ و نشر نظر - دیویی: 843 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 42000 ریال - 0 -24-5191-600-978 انتخاب
6- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 843.912 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 4400 نسخه - 100000 ریال - 0 -506-417-964-978 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:کاوه علیجانی ؛ ويراستار:مهرنوش علی‌پور - ریواس - دیویی: 843.912 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 1 -35-8476-600-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:سمانه رضائیان - واشقان،زرین‌کلک - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 45000 ریال - 8 -13-7426-964-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:شورا پیرزاد - ثالث - دیویی: 843.912 - 102 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 4 -875-380-964-978 انتخاب
10- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -013-351-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 53