لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(193)
چاپ مجدد (262)
تالیف (6)
ترجمه (449)
تهران (381)
شهرستان (74)
كودك و نوجوان (290)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (455) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1386 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -025-303-964 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1388 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:بابک اندیشه - هنر پارینه - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 5 -51-8541-964 انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:سمانه رضائیان - واشقان - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -13-7426-964 انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 1 -132-448-964-978 انتخاب
6- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1391 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
7- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - 104 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 44000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:هانیه حق‌نبی‌مطلق - پارسینه - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 8 -4-93983-600-978 انتخاب
10- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مجتبی پایدار - سالار الموتی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 47000 ریال - 1 -02-7071-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46