لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(185)
چاپ مجدد (254)
تالیف (5)
ترجمه (434)
تهران (372)
شهرستان (67)
كودك و نوجوان (283)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (439) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 1 -013-351-964 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1390 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
3- مسافر کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:فائزه سرمدی - شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 2600 ریال - 8 -37-6209-964 انتخاب
4- شهریار کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - 103 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 2000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
5- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 3300 نسخه - 33000 ریال - 0 -506-417-964-978 انتخاب
6- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مولود محمدی ؛ تصويرگر:فیروزه عبداللهی - بهداد - 142 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 2 -0-93561-600-978 انتخاب
7- شازده کوچولو با نقاشی‌های خود نویسنده
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:رضا خاکیانی - کارنامه - 112 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 0 -085-431-964-978 انتخاب
8- کومبوجا پاشا
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:عیسی رحمانی - عیسی رحمانی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -7470-04-600-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:حمیدرضا غیوری ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - غیوری - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ریال - 9 -89-8539-964-978 انتخاب
10- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:مرتضی سعیدی‌ - احقاف - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -08-9875-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 44