لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (54)
تالیف (4)
ترجمه (95)
تهران (82)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.5 - 24 صفحه - چاپ 3 سال 1366 - 325 ریال - انتخاب
2- ماجراهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:محمد آزاد - بنگاه کتاب - دیویی: 823.5 - 155 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 750 ریال - انتخاب
3- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:شیرین سلیمانی ؛ طراح:جمیل اکیب - آبشن - دیویی: 823.5 - 104 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 6 -39-6260-600-978 انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ به‌اهتمام:اریک کستنر ؛ مترجم:هومان قشقایی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 20000 ریال - 6 -913-417-964-978 انتخاب
5- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:معصومه موسوی - یوشیتا - دیویی: 823.5 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -11-6412-622-978 انتخاب
6- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:محمدصادق شریعتی - گویش نو - دیویی: 823.5 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 240000 ریال - 7 -14-6480-622-978 انتخاب
7- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.4 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 15000 ریال - 9 -473-536-964-978 انتخاب
8- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.5 - 34 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1368 - 250 ریال - انتخاب
9- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ نويسنده:هومان قشقایی - امیرکبیر، نشر دانش امروز - دیویی: 823.5 - 36 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1371 - 350 ریال - انتخاب
10- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ به‌اهتمام:اریک کستنر ؛ مترجم:هومان قشقایی - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 823 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 1500 ریال - 964-300-144-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10