لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (52)
تالیف (4)
ترجمه (93)
تهران (80)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (80)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:نسرین آقابابا ؛ اقتباس گر:جون مکینتاش - آبان مهر - دیویی: 823.4 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 85000 ریال - 4 -7-90164-964-978 انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:افسانه ایمانی - سخن گستر - دیویی: 823.5 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 1 -798-477-964-978 انتخاب
3- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 823.4 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 964-5773-27-X انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.5 - 34 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1368 - 30000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
5- حکایت بانوی آزرده
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزانه دوستی ؛ گرافيست:پرویز بیانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 828.509 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -354-253-600-978 انتخاب
6- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سمیه نصرالهی - مهرگان خرد - دیویی: 823.4 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -4-95496-600-978 انتخاب
7- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.4 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -473-536-964-978 انتخاب
8- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.5 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -37-2886-964-978 انتخاب
9- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ گردآورنده:هورن بای ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.5 - 80 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
10- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 823.4 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 964-5773-27-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10