لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (47)
تالیف (3)
ترجمه (82)
تهران (69)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (70)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (85) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی - نشر افق - دیویی: 823.4 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 5 -50-6742-964 انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:شیرین سلیمانی ؛ طراح:جمیل اکیب - آبشن - دیویی: 823.5 - 104 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -39-6260-600-978 انتخاب
3- سفرنامه گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:منوچهر امیری - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - دیویی: 823.5 - 529 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1365 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.4 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 9 -473-536-964-978 انتخاب
5- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:معصومه موسوی - آوای بی صدا - دیویی: 823.5 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -4-99851-600-978 انتخاب
6- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ به‌اهتمام:اریک کستنر ؛ مترجم:هومان قشقایی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 6 -913-417-964-978 انتخاب
7- سفرها و ماجراهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:علیرضا نعمتی ؛ ويراستار:زری تقی‌خانی - افشار - دیویی: 823.5 - 188 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 2 سال 1372 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
8- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ به‌اهتمام:اریک کستنر ؛ مترجم:هومان قشقایی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 6 -913-417-964-978 انتخاب
9- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ بازنويسي:مارتین وودساید ؛ مترجم:محمد قصاع - شهر قلم - دیویی: 823.92 - 124 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 185000 ریال - 6 -227-320-600-978 انتخاب
10- سفر‌های گالیور‮‬‏‫
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر اندیشه - دیویی: 823.5 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 40000 ریال - 1 -06-5550-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9