لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (54)
تالیف (4)
ترجمه (95)
تهران (82)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (82)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور‮‬‏‫
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی - افق - دیویی: 823.5 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 5 -288-353-600-978 انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.4 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 ریال - 9 -473-536-964-978 انتخاب
3- حکایت بانوی آزرده
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزانه دوستی ؛ گرافيست:پرویز بیانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 828.509 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 8 -354-253-600-978 انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.5 - 56 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1363 - 250 ریال - انتخاب
5- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:معصومه موسوی - یوشیتا - دیویی: 823.5 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -11-6412-622-978 انتخاب
6- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی - نشر افق - دیویی: 823.4 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 9000 ریال - 5 -50-6742-964 انتخاب
7- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
8- سفر‌های گالیور‮‬‏‫
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر اندیشه - دیویی: 823.5 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 1 -06-5550-600-978 انتخاب
9- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
10- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:خسرو شایسته - سپیده - دیویی: 823.5 - 24 صفحه - چاپ 3 سال 1366 - 325 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10