لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (53)
تالیف (4)
ترجمه (94)
تهران (81)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (81)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی - نشر افق - دیویی: 823.4 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 9000 ریال - 5 -50-6742-964 انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.5 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 60000 ریال - 1 -37-2886-964-978 انتخاب
3- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.5 - 791 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 120 ریال - انتخاب
5- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:معصومه موسوی - آوای بی صدا - دیویی: 823.5 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -4-99851-600-978 انتخاب
6- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:غلامحسین اعرابی ؛ مترجم:علی اعرابی - بهنود - دیویی: 823.8 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 280000 ریال - 8 -39-7511-600-978 انتخاب
7- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
8- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.4 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 ریال - 9 -473-536-964-978 انتخاب
9- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:شیرین سلیمانی ؛ طراح:جمیل اکیب - آبشن - دیویی: 823.5 - 104 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 100000 ریال - 6 -39-6260-600-978 انتخاب
10- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ نويسنده:هورن بای ؛ مترجم:علی عباچی - توسن - دیویی: 823.5 - 76 صفحه - چاپ 3 سال 1368 - 120 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10