لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (12)
تالیف (8)
ترجمه (8)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پسر کاکل زری: قصه‌های شیرین پریان
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.21 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 4000 ریال - 4 -13-5977-964 انتخاب
2- پسر کاکل زری: قصه‌های شیرین پریان
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.2 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 4000 ریال - 4 -13-5977-964 انتخاب
3- اردک ماهی سحرآمیز: قصه‌های شیرین پریان
نويسنده:آلکساندرنیکالایویچ آفاناسیف ؛ مترجم:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.2 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 4000 ریال - 6 -12-5977-964 انتخاب
4- ایران سرزمین اهورایی
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ مترجم:اسماعیل سلامی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - سرزمین‌ اهورایی - دیویی: 779.9955 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 0 -2-91976-600-978 انتخاب
5- پری دریایی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 839.8136 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 9 -34-6092-964 انتخاب
6- اسب پرنده
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 8fa3 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3250 ریال - 0 -02-6092-964 انتخاب
7- پری دریایی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 839.8136 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3500 ریال - 9 -34-6092-964 انتخاب
8- Persian fairy tales
بازنويسي:اسماعیل سلامی ؛ تصويرگر:بهزاد سهرابی - مهراندیش - دیویی: 398.2 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - 4 -00-6799-964-978 انتخاب
9- ایران سرزمین اهورایی
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ مترجم:اسماعیل سلامی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - سرزمین‌ اهورایی - دیویی: 779.9955 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 0 -2-91976-600-978 انتخاب
10- پری دریایی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ تصويرگر:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 839.8136 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -34-6092-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2