لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (12)
تالیف (8)
ترجمه (8)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران سرزمین اهورایی
عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ نقاش:بهزاد سهرابی ؛ نويسنده:محمدرضا ریاضی - سرزمین‌ اهورایی،بیدگل - دیویی: 779.9955 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 0 -2-90207-600-978 انتخاب
2- ایران سرزمین اهورایی
نويسنده:محمدرضا ریاضی ؛ مترجم:اسماعیل سلامی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - سرزمین‌ اهورایی - دیویی: 779.9955 - 144 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 2200 نسخه - 0 -2-91976-600-978 انتخاب
3- پسر ماه پیشانی
نويسنده:لوسیا ترنبول ؛ مترجم:علی سلامی ؛ تصويرگر:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 398.20954 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -01-6092-964 انتخاب
4- پری دریایی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ تصويرگر:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 839.8136 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -34-6092-964 انتخاب
5- پری دریایی
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 839.8136 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 9 -34-6092-964 انتخاب
6- اسب پرنده
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 8fa3 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3500 نسخه - 3250 ریال - 0 -02-6092-964 انتخاب
7- ایران سرزمین اهورایی
عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ نقاش:بهزاد سهرابی ؛ نويسنده:محمدرضا ریاضی - سرزمین‌ اهورایی،بیدگل - دیویی: 779.9955 - 146 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 0 -2-90207-600-978 انتخاب
8- پسر ماه پیشانی
نويسنده:لوسیا ترنبول ؛ مترجم:علی سلامی ؛ تصويرگر:بهزاد سهرابی - جویا - دیویی: 398.20954 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 30000 نسخه - 3500 ریال - 2 -01-6092-964 انتخاب
9- اردک‌ماهی سحرآمیز: قصه‌های شیرین پریان
نويسنده:آلکساندرنیکالایویچ آفاناسیف ؛ مترجم:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.21 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 6 -12-5977-964 انتخاب
10- پسر کاکل زری: قصه‌های شیرین پریان
نويسنده:علی سلامی ؛ نقاش:بهزاد سهرابی - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 398.2 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -13-5977-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2