لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (60)
تالیف (0)
ترجمه (72)
تهران (70)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 15000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
2- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 18000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
3- کلیدهای آرام‌کردن کودک ناآرام
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:ربابه مرتضوی ؛ ويراستار:مریم روحانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.12 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 25000 ریال - 1 -02-6181-964-978 انتخاب
4- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 29000 ریال - 5 -6-90074-964-978 انتخاب
5- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 21000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
6- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 55000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
7- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 16000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
8- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 12000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
9- کلیدهای آرام کردن کودک ناآرام
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:ربابه مرتضوی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 ریال - 3 -02-6181-964 انتخاب
10- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 7000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8