لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (60)
تالیف (0)
ترجمه (72)
تهران (70)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 2500 نسخه - 50000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
2- من و کودکم: شیوه‌های موثر در برقراری ارتباط با کودکان
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:لطیفه عصاریان - سیمای فرهنگ - دیویی: 649.1 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 2 -38-5661-964 انتخاب
3- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618.24 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1393 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 5 -6-90074-964-978 انتخاب
4- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618.2 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
5- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 3000 نسخه - 14500 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
6- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - صابرین - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
7- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
8- من و کودکم: شیوه‌های موثر در برقراری ارتباط با کودکان
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:لطیفه عصاریان - سیمای فرهنگ - دیویی: 649.1 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 39000 ریال - 2 -38-5661-964 انتخاب
9- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
10- مادر و پرورش فرزند
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:پیوند فرهادی ؛ مقدمه:محمدتقی جعفری‌تبریزی - نشر مرکز، کتاب ماد - دیویی: 649.1019 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3030 نسخه - 4900 ریال - 9 -157-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8