لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (18)
تالیف (0)
ترجمه (22)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - نشر صابرین - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4200 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
2- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
3- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 4200 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
4- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 55000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
5- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 12000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
6- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 16000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
7- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 17000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
8- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 7000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
9- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 6000 ریال - 5 -1-90074-964 انتخاب
10- فرزند موفق: راهبردهایی که والدین می‌توانند انجام دهند تا باعث موفقیت فرزندانشان شوند
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ نويسنده:الیزابت پنتلی - پیکان - دیویی: 649.1 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 75000 ریال - 4 -523-328-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3