لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
2- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
3- 300 essential words for IELTS
نويسنده:مسعود ذوقی ؛ نويسنده:محمد یوسفی‌ ؛ نويسنده:سارا صالح‌پور - فروزش - دیویی: 428.1 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 95000 ریال - 3 -547-547-964-978 انتخاب
4- مکمل‌‌های ورزشی
نويسنده:آنیتا بین ؛ مترجم:سارا صالح‌پور ؛ مترجم:بهار حسنی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 613.2088796 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 349000 ریال - 8 -241-355-600-978 انتخاب
5- تغذیه و عملکرد ورزشی
نويسنده:کوین کرل ؛ مترجم:سارا صالح‌پور ؛ ويراستار:فواد عسجدی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 613.2024796 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 349000 ریال - 5 -242-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1