لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - آثار علم - دیویی: 823.5 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -60-9913-600-978 انتخاب
2- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
3- ماجراهای تام سایر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 813.4 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 4 -38-8175-600-978 انتخاب
4- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
5- ماجراهای تام سایر
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 813.4 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 4 -38-8175-600-978 انتخاب
6- دور دنیا در هشتاد روز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ تصويرگر:فابین مثکوئیتا - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 843.8 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 7 -37-8175-600-978 انتخاب
7- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:فرزاد شریفه‌زاده ؛ ويراستار:بی‌تا حسینی - اسحاق، کتاب‌های مبارک - دیویی: 823.5 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -39-8175-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1