لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (40)
تالیف (92)
ترجمه (1)
تهران (79)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- The elephant man
نويسنده:Tim Vicary - آذران - دیویی: 428.64 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - انتخاب
2- Sky jack!
نويسنده:Tim Vicary - جنگل - دیویی: 428.64 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - انتخاب
3- The tunel
نويسنده:Tim Vicary - رشید - دیویی: 428.64 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 ریال - انتخاب
4- Grace darling
نويسنده:Tim Vicary - هدف نوین - دیویی: 428.64 - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - انتخاب
5- The coldest place on earth
نويسنده:Tim Vicary - اشتیاق - دیویی: 428.64 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
6- Elephant man
نويسنده:Tim Vicary - نیلاب - دیویی: 428.24 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - انتخاب
7- Justice
نويسنده:Tim Vicary - فروزش - دیویی: 428.64 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - انتخاب
8- The elephant man
نويسنده:Tim Vicary - اندیشه ماندگار - دیویی: 428.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6000 ریال - انتخاب
9- City of lights: streamline graded readers: level 5
نويسنده:Tim Vicary ؛ ويراستار:Bernard Hertley ؛ ويراستار:Peter Viney - برهمند - دیویی: 428.64 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 470 ریال - انتخاب
10- The elephant man
نويسنده:Tim Vicary - خوروش - دیویی: 428.64 - 43 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 4000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10