لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (14)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راپانزل
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 3 -62-2886-964-978 انتخاب
2- جوجه اردک زشت
نويسنده:ران رندال ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -08-2886-964-978 انتخاب
3- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
4- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
5- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
6- شنل قرمزی
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -55-2886-964-978 انتخاب
7- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
8- شب نینجاها
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ تصويرگر:سال مردوکا - پینه‌دوز - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -84-2886-964-978 انتخاب
9- بعد از ظهر در آمازون
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ گرافيست:سارا کولیوند - پینه‌دوز - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 2 -85-2886-964-978 انتخاب
10- پری دریایی کوچک
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 0 -76-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2