لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
2- پری دریایی کوچک
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 0 -76-2886-964-978 انتخاب
3- تن‌تن در آمریکا
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ گرافيست:سارا کولیوند - پینه‌دوز - دیویی: 741.59493 - 68 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 5 -1-98577-600-978 انتخاب
4- راپانزل
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 60000 ریال - 3 -62-2886-964-978 انتخاب
5- شنل قرمزی
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 60000 ریال - 5 -55-2886-964-978 انتخاب
6- جزیره سیاه
نويسنده: هرژه ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ گرافيست:سارا کولیوند - پینه‌دوز - دیویی: 741.59493 - 64 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 4 -8-98577-600-978 انتخاب
7- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 60000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
8- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
9- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
10- بعد از ظهر در آمازون
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ گرافيست:سارا کولیوند - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2 -85-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2