لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (15)
تالیف (2)
ترجمه (28)
تهران (28)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوباره احمق‌های چلم: هشت داستان طنز
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:خدیجه روزگرد ؛ ويراستار:پروانه عروج‌نیا - آسمان خیال،نقد قلم - دیویی: 813.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 7 -056-229-964-978 انتخاب
2- آخرین شرور
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:پرستو عراقی - روزگار نو - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 2 -31-7339-600-978 انتخاب
3- کیک عروسی و داستان‌های دیگر
نويسنده:مگان‌میهیو برگمن ؛ نويسنده:راسل بنکس ؛ نويسنده:جولی اوتسوکا - نیلوفر - دیویی: 808.831 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 225000 ریال - 3 -716-448-964-978 انتخاب
4- احمق‌های چلم و تاریخ‌شان
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:مژده میرزایی ؛ ويراستار:نرگس فریدونی - آریاتبار - دیویی: 813.54 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -16-8072-600-978 انتخاب
5- دشمنان (یک داستان عاشقانه)
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:احمد پوری - نیماژ - دیویی: 839.0933 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 5 -375-367-600-978 انتخاب
6- یک مهمانی یک رقص و داستانهای دیگر
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:مژده دقیقی - نیلوفر - دیویی: 813.54 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 65000 ریال - 1 -202-448-964-978 انتخاب
7- کیک عروسی و داستان‌های دیگر
نويسنده:مگان‌میهیو برگمن ؛ نويسنده:راسل بنکس ؛ نويسنده:جولی اوتسوکا - نیلوفر - دیویی: 808.831 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 185000 ریال - 3 -716-448-964-978 انتخاب
8- کبوتر نوح
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:عباس خدابنده - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 591 - 32 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 8 سال 1375 - 950 ریال - 9 -014-430-964 انتخاب
9- روزی که گم شدم و داستان‌های دیگر
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:خدیجه روزگرد ؛ ويراستار:پروانه عروج‌نیا - آسمان خیال - دیویی: 813.54 - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -136-229-964-978 انتخاب
10- کلید
نويسنده:آیزاک‌بشویس سینگر ؛ مترجم:ناتالی چوبینه - موسسه نگارش الکترونیک کتاب،تجربه - دیویی: 813.54 - 18 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 30000 ریال - 8 -15-8075-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3