لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاه زیبا
نويسنده:آنا سیوئل ؛ بازنويسي:جنی هانتر ؛ مترجم:فرمهر منجزی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 964-353-779-X انتخاب
2- سیاه زیبا
نويسنده:آنا سیوئل ؛ بازنويسي:جنی هانتر ؛ مترجم:فرمهر منجزی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 2 -030-353-964 انتخاب
3- سیاه زیبا
نويسنده:آنا سیوئل ؛ بازنويسي:جنی هانتر ؛ مترجم:فرمهر منجزی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 823.8 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -779-353-964-978 انتخاب
4- زیبای مشکی
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:امیر مرادحاصل - کانون انتشارات پیام نور - دیویی: 823.8 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 964-5618-69-X انتخاب
5- زیبای سیاه
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:سیدحبیب گوهری‌راد - سخن نیما - دیویی: 823.8 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 8000 ریال - 9 -6-94183-964 انتخاب
6- زیبای سیاه
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:آیدین عمیق ؛ ويراستار:ربابه میرغیاثی - پنجره - دیویی: 823.8 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -357-222-964-978 انتخاب
7- زیبای مشکی
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:امیر مرادحاصل - بهگر - دیویی: 823.8 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6000 نسخه - 5000 ریال - 1 -16-6627-964 انتخاب
8- زیبای سیاه
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:فرینوش ایرانبدی - توسن - دیویی: 823.8 - 273 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- زیبای سیاه
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:شیوا مقانلو - ثالث - دیویی: 823.8 - 200 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 0 -732-380-964-978 انتخاب
10- زیبای سیاه
نويسنده:آنا سیوئل ؛ مترجم:منوچهر کریم‌زاده ؛ مترجم:امید اقتداری - فرهنگخانه اسفار - دیویی: 823.8 - 313 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 1550 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2