لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (4)
تالیف (14)
ترجمه (15)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لاک‌پشت‌ها = Turtles
نويسنده:لارا مارش ؛ مترجم:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 597.92 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 3 -765-252-600-978 انتخاب
2- کورش بزرگ
نويسنده:زهرا نجیبی ؛ نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ زيرنظر:پروانه چمن - آبرنگ - دیویی: 955.015 - 160 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 2 -045-478-600-978 انتخاب
3- محیط زیست (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ ويراستار:لیلی کشفی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 1 -056-390-600-978 انتخاب
4- خلیج فارس: جزایر سه‌گانه
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:زهرا نجیبی - آبرنگ - دیویی: 955.735 - 56 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 8 -249-252-600-978 انتخاب
5- نعمت‌های خدا (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ ويراستار:لیلی کشفی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 5 -058-390-600-978 انتخاب
6- تفکر، پژوهش 2 ویژه 5 تا 6 سال: فعالیت‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های مبتنی بر مهارت و سبک زندگی با رویکرد تلفیقی
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:ابراهیم طلایی - آبرنگ - دیویی: 370.157 - 42 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 125000 ریال - 8 -504-252-600-978 انتخاب
7- مناسبت‌ها (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ نويسنده:لاله بادامیان - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 372.2107 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 4 -055-390-600-978 انتخاب
8- ایران (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ نويسنده:لاله بادامیان - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 8 -057-390-600-978 انتخاب
9- تفکر، پژوهش 1 ویژه 5 تا 6 سال: فعالیت‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌های مبتنی بر مهارت و سبک زندگی با رویکرد تلفیقی
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:ابراهیم طلایی - آبرنگ - دیویی: 370.157 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 125000 ریال - 1 -503-252-600-978 انتخاب
10- دست‌ورزی (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ ويراستار:لیلی کشفی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 2 -062-390-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3