لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (2)
تالیف (11)
ترجمه (15)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زرافه‌ها = Giraffes
نويسنده:لارا مارش ؛ مترجم:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 599.73 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 6 -764-252-600-978 انتخاب
2- آتش‌فشان‌ها!
نويسنده:لیبی رومرو ؛ مترجم:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 551.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 8 -773-252-600-978 انتخاب
3- لاک‌پشت‌ها = Turtles
نويسنده:لارا مارش ؛ مترجم:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 597.92 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 3 -765-252-600-978 انتخاب
4- آلبرت اینشتین = Albert Einstein
نويسنده:لیبی رومرو ؛ مترجم:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:لیلی کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 530.092 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -772-252-600-978 انتخاب
5- محیط زیست (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ ويراستار:لیلی کشفی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 6000 نسخه - 75000 ریال - 1 -056-390-600-978 انتخاب
6- ایران (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ نويسنده:لاله بادامیان - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 6000 نسخه - 75000 ریال - 8 -057-390-600-978 انتخاب
7- نعمت‌های خدا (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ ويراستار:لیلی کشفی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 6000 نسخه - 75000 ریال - 5 -058-390-600-978 انتخاب
8- مناسبت‌ها (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ نويسنده:لاله بادامیان - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 372.2107 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 4 -055-390-600-978 انتخاب
9- دست‌ورزی (مهد کودک و پیش‌دبستانی)
نويسنده:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ نويسنده:هاله بادامیان ؛ ويراستار:لیلی کشفی - موسسه فرهنگی منادی تربیت - دیویی: 372.2107 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 2 -062-390-600-978 انتخاب
10- عنکبوت‌ها = Spiders
نويسنده:لارا مارش ؛ مترجم:امیرهوشنگ اقبال‌پور ؛ ويراستار:سمیرا کشفی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 595.4 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 0 -766-252-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3