لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (99)
تالیف (7)
ترجمه (124)
تهران (129)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 820 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 10 سال 1368 - 2900 ریال - انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 780 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 1200 ریال - انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 788 صفحه - جلد 20 - وزیری - چاپ 6 سال 1366 - 1900 ریال - انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 1586 صفحه - جلد 2 - چاپ 12 سال 1369 - 2850 ریال - انتخاب
5- پزشکی چینی
نويسنده:پیر هوارد ؛ نويسنده:مینگ ونگ ؛ مترجم:فرخ شادان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 610.9 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 6300 ریال - انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 832 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 43000 ریال - 8 -110-409-964 انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 896 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 210000 ریال - 7 -182-409-964-978 انتخاب
8- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 49500 ریال - 4 -5-96906-964 انتخاب
9- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 806 صفحه - جلد 1 - چاپ 11 سال 1368 - 2900 ریال - انتخاب
10- فیزیولوژی حواس ویژه شامل: فیزیولوژی گیرنده های حسی شنوائی
نويسنده:بست تیلور ؛ مترجم:فرشته معتمدی ؛ مترجم:فرخ شادان - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی)، بخش فرهنگی - دیویی: 612 - 432 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 1150 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14