لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (99)
تالیف (7)
ترجمه (124)
تهران (129)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی 1991
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 688 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 3500 ریال - انتخاب
2- فیزیولوژی کلیه
نويسنده:آرتور.جی واندر ؛ مترجم:فرشته معتمدی ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.463 - 261 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1371 - 2000 ریال - انتخاب
3- مروری بر ICU
نويسنده:کرتیس تریبل ؛ نويسنده:جفری کوپ ؛ مترجم:محمد شمس‌زاده‌امیری - سالم - دیویی: 616.028076 - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 32000 ریال - 6 -7-92418-964 انتخاب
4- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 612 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 242000 ریال - 0 -5-96906-964-978 انتخاب
5- کلیات فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:ویلیام گانونگ ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 728 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 1800 ریال - انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 688 صفحه - جلد 30 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 1200 ریال - انتخاب
7- فیزیولوژی انسان
نويسنده:گریسها یمروویدمن ؛ مترجم:فرخ شادان ؛ مترجم:ابوالحسن کلیمیان - پیام - دیویی: 612 - 512 صفحه - وزیری - چاپ 8 سال 1370 - 1800 ریال - انتخاب
8- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 622 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 170000 ریال - 964-409-171-X انتخاب
9- کلیات فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:ویلیام گانونگ ؛ مترجم:فرخ شادان ؛ مترجم:فرشته معتمدی - چهر - دیویی: 610 - 700 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1369 - 1850 ریال - انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 840 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 280000 ریال - 4 -183-409-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14