لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (99)
تالیف (7)
ترجمه (124)
تهران (129)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (131) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 693 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
2- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 681 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1374 - 3200 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 772 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 4500 نسخه - 22000 ریال - 4 -031-409-964 انتخاب
4- اساس فیزیولوژی بالینی
نويسنده:جان‌هربرت گرین ؛ مترجم:علی صادقی‌لویه ؛ مترجم:فرخ شادان - چراغ دانش - دیویی: 612 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 49500 ریال - 8 -0-94112-964 انتخاب
5- فیزیولوژی انسان
نويسنده:گریسهایمر ویدمن ؛ مترجم:فرخ شادان ؛ مترجم:ابوالحسن حکیمیان - پیام - دیویی: 612 - 512 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1368 - 3150 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
6- الکتروکاردیوگرافی بالینی
نويسنده:مروین‌جک گلدمن ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.1207547 - 456 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1363 - 2250 ریال - انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 616.07 - 824 صفحه - جلد 10 - وزیری - چاپ 5 سال 1366 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
8- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 900 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2500 نسخه - 290000 ریال - 7 -182-409-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 776 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 5 -120-409-964 انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 1375 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1373 - 5000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14