لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه‌درمانی (راهنمای عملی رژیم غذایی خانواده)
نويسنده:ایو شارل ؛ نويسنده:ژان‌لوک داریگل ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 615.854 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 60000 ریال - 8 -752-311-964-978 انتخاب
2- تغذیه‌درمانی (راهنمای عملی رژیم غذایی خانواده)
نويسنده:ایو شارل ؛ نويسنده:ژان‌لوک داریگل ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 615.854 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 38000 ریال - 8 -752-311-964-978 انتخاب
3- چگونه خود را با غذا درمان کنیم (راهنمای عملی رژیم غذایی خانواده)
نويسنده:ایو شارل ؛ نويسنده:ژان‌لوک داریگل ؛ مترجم:ساعد زمان - ققنوس - دیویی: 615.854 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 13000 ریال - 5 -186-311-964 انتخاب
4- چگونه خود را با غذا درمان کنیم (راهنمای عملی رژیم غذایی خانواده)
نويسنده:ایو شارل ؛ نويسنده:ژان‌لوک داریگل ؛ مترجم:ساعد زمان - آمه،ققنوس - دیویی: 613.2 - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 5800 ریال - انتخاب
5- یاد بگیریم: چگونه خود را با غذا درمان کنیم
نويسنده:ایو شارل ؛ نويسنده:ژان‌لوک داریگل ؛ مترجم:ساعد زمان - ساعد زمان - دیویی: 610 - 358 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 2100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1