لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (16)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاندید: رویایی شکل گرفته در سیسیل درمان
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:احمد مدنی - آروین - دیویی: 853.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - 4 -21-6217-964 انتخاب
2- توفان در مرداب
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:مهدی سحابی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 853.914 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 15000 ریال - 6 -064-351-964 انتخاب
3- شوالیه و مرگ
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - نشر تیر - دیویی: 853.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 6 -67-6581-964 انتخاب
4- نقاب برکش بناپارت
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:رضا قیصریه - مشکی - دیویی: 852.914 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 ریال - 8 -13-8765-964 انتخاب
5- مافیایی‌ها
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:رضا قیصریه - نشر ماه‌ریز - دیویی: 852.914 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9000 ریال - 5 -76-7049-964 انتخاب
6- لغت‌شناسی [داستان]
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:رضا قیصریه - نیلا - دیویی: 853.914 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 8000 ریال - 6 -46-8573-964-978 انتخاب
7- لغت‌شناسی [داستان]
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:رضا قیصریه - نیلا - دیویی: 853.914 - 16 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1386 - 4000 ریال - 6 -46-8573-964-978 انتخاب
8- روز جغد
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:آزاده آل‌محمد - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 853.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 3 -73-6751-964 انتخاب
9- نقاب برکش بناپارت
نويسنده:لئوناردو شاشا ؛ مترجم:رضا قیصریه - مشکی - دیویی: 852.914 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 15000 ریال - 7 -13-8765-964-978 انتخاب
10- آدمکش (هفده داستان پلیسی ایتالیایی از شاشا تا کامیلری)
نويسنده:فرانکو انا ؛ نويسنده:دینو بوتزاتی ؛ نويسنده:لوریانو ماکیاولی - کتاب خورشید - دیویی: 853.91408 - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 1 -09-7131-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2