لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (0)
تالیف (13)
ترجمه (1)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اهمیت جنگلها و مراتع در حفظ و بقاء اکوسیستم
نويسنده:سمیه ابراهیمی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - نو نگارش نوین - دیویی: 333.75 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 3 -3-98153-600-978 انتخاب
2- پیام عاشورایی امام حسین (ع): من نماز را دوست دارم
نويسنده:ذبیح‌الله مصحفی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - نو نگارش نوین - دیویی: 297.9534 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 8 -2-97536-600-978 انتخاب
3- نوآوری در زنجیره تامین
نويسنده:کریم اسمعیلی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - اتا - دیویی: 658.5 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 2 -21-5526-964-978 انتخاب
4- پیام عاشورایی (5): اصحاب و یاران امام حسین (ع) در کربلا
نويسنده:ذبیح‌الله مصحفی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - نو نگارش نوین - دیویی: 297.9537 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 9 -1-98153-600-978 انتخاب
5- روانپزشکی در پزشکی قانونی
مترجم:فاطمه طارمی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - نو نگارش نوین - دیویی: 614.1 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 2 -4-97536-600-978 انتخاب
6- رازهای خوشبخت زیستن
نويسنده:سمیه ابراهیمی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - نو نگارش نوین - دیویی: 158.1 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 4 -0-97536-600-978 انتخاب
7- پانزده گفتار
نويسنده:مصطفی دعاگو ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - مصطفی دعاگو - دیویی: 297.02 - 208 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 1 -7024-04-600-978 انتخاب
8- مجموعه اشعار دل‌گفته‌ها: گویه از پویه در عشق
شاعر:مصیب سعیدی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - نو نگارش نوین - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -7-98153-600-978 انتخاب
9- بررسی فقهی حقوقی پدیده ازدواج سفید و نظام حقوقی آن در ایران
نويسنده:پریسا پورفرهادی ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - اتا - دیویی: 297.36 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 0 -83-5526-964-978 انتخاب
10- کوتاه بخوانیم، بلند بیاندیشیم (600 نکته برای زندگی)
نويسنده:بتول علی‌عسکری ؛ ويراستار:مریم علی‌نقی - کهکشان علم - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -1-99619-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2