لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(104)
چاپ مجدد (378)
تالیف (357)
ترجمه (125)
تهران (475)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (94)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (482) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حافظ شیراز
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:احمد شاملو - مروارید - دیویی: 8fa1.32 - 492 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1384 - 3 -75-6026-964 انتخاب
2- مثل خون در رگ‌های من: نامه‌های احمد شاملو به آیدا
نويسنده:احمد شاملو - نشر چشمه - دیویی: 8fa6.62 - 174 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 250000 ریال - 5 -471-229-600-978 انتخاب
3- بن‌بست‌ها و ببرهای عاشق
نويسنده:احمد شاملو ؛ گردآورنده:عسکری پاشائی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 392 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 3 -24-6404-964-978 انتخاب
4- هایکو: شعر ژاپنی از آغاز تا امروز
گردآورنده:احمد شاملو ؛ گردآورنده:عسکری پاشائی - نشر چشمه - دیویی: 895.6109 - 402 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 80000 ریال - 9 -22-6194-964-978 انتخاب
5- کتاب کوچه
نويسنده:احمد شاملو ؛ خطاط:عباس اخوین - مازیار - دیویی: 4fa7.0903 - 319 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - انتخاب
6- درها و دیوار بزرگ چین
نويسنده:احمد شاملو - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 175 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1373 - 3800 ریال - انتخاب
7- چیدن سپیده‌دم: برگردان آزادی از اشعار "مارگوت بیکل" شاعره آلمانی
شاعر:مارگوت بیکل ؛ مترجم:احمد شاملو ؛ مترجم:محمد زرین‌بال - باز - دیویی: 831.914 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 3 -29-8418-964-978 انتخاب
8- افسانه‌های کوچک چینی
مترجم:احمد شاملو - مروارید - دیویی: 398.20951 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 11000 ریال - 9 -88-6026-964-978 انتخاب
9- گیل گمش
مترجم:احمد شاملو ؛ نقاش:مرتضی ممیز - نشر چشمه - دیویی: 892.1 - 320 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 90000 ریال - 9 -121-362-964 انتخاب
10- پریا
شاعر:احمد شاملو ؛ نقاش:مهردخت امینی - خانه ادبیات - دیویی: 8fa1.62 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 22000 ریال - 4 -32-6236-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49