لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(103)
چاپ مجدد (351)
تالیف (333)
ترجمه (121)
تهران (448)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (89)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (454) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:احمد شاملو - نگاه - دیویی: 843.912 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1390 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 8 -013-351-964-978 انتخاب
2- قصه‌های بابام
نويسنده:ارسکین‌پرستون کالدول ؛ مترجم:احمد شاملو - زمانه - دیویی: 813.54 - 205 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1372 - 11000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
3- حافظ شیراز
نويسنده:احمد شاملو - مروارید،زمانه - دیویی: 8fa1.32 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 5500 نسخه - 27000 ریال - 964-6026-01-X انتخاب
4- آهنگهای فراموش شده
نويسنده:احمد شاملو - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 29000 ریال - 9 -45-8838-964-978 انتخاب
5- احمد شاملو: مجموعه‌ی آثار: همچون کوچه‌یی بی‌انتها (گزینه‌یی از اشعار شاعران بزرگ جهان) با بازنگری کامل و افزوده‌های تازه‌ی مترجم
شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 624 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1386 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 4 -26-6174-964 انتخاب
6- مرثیه‌های خاک و شکفتن در مه
شاعر:احمد شاملو - نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -232-351-964-978 انتخاب
7- هوای تازه
شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 344 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1393 - 2000 نسخه - 170000 ریال - 9 -016-351-964-978 انتخاب
8- قطعنامه
شاعر:احمد شاملو - مروارید - دیویی: 8fa1.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 1100 نسخه - 9500 ریال - 7 -87-6026-964 انتخاب
9- ققنوس در باران
شاعر:احمد شاملو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -231-351-964 انتخاب
10- کتاب کوچه فرهنگ لغات اصطلاحات تعبیرات ضرب‌المثل‌های فارسی
نويسنده:احمد شاملو - مازیار - دیویی: 4fa7.0903 - چاپ 1 سال 1357 - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 46