لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (301)
تالیف (316)
ترجمه (1)
تهران (317)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (243)

تعداد یافت شده (317) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (آموزشیار بهداشت) سال دوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 7 -06-8909-964 انتخاب
2- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (آموزشیار بهداشت) سال سوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 3 -11-8909-964 انتخاب
3- مهارت‌های بهداشتی ویژه‌ی بهداشتیاران مدارس (بهداشتیار محیط) سال سوم دبستان
نويسنده:ریاض غیرتمند ؛ نويسنده:فاطمه شیخ‌الاسلامی ؛ نويسنده:عذرا سنگلجی - هنر آبی - دیویی: 612.3 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 8 -14-8909-964 انتخاب
4- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 5000 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
5- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 5000 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
6- مهارت‌های زندگی: سال سوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ ويراستار:حسام نقره‌چی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -26-8909-964 انتخاب
7- مهارت‌های زندگی: سال سوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ ويراستار:حسام نقره‌چی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -26-8909-964 انتخاب
8- مهارت‌های زندگی: سال دوم راهنمایی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 5000 نسخه - 6 -6-94678-964 انتخاب
9- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 5000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
10- مهارت‌های زندگی: سال اول دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ نقاش:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 5000 نسخه - 4 -7-94678-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32