لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (301)
تالیف (315)
ترجمه (1)
تهران (316)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (54)
كمك درسی و آموزشی (243)

تعداد یافت شده (316) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
2- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
3- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
4- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1385 - 500 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
5- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
6- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
7- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس پنجم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1385 - 5000 نسخه - 1 -43-8909-964 انتخاب
8- مهارت‌های زندگی: سال دوم دوره‌ی راهنمایی تحصیلی
نويسنده:عاطفه غیاث‌فخری ؛ نويسنده:محمد بینازاده ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی،سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری - دیویی: 371.890955 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -39-8909-964 انتخاب
9- مهارت‌هایی برای زندگی: اول دبستان
نويسنده:ریحانه نیک‌پرور ؛ شاعر:مهری ماهوتی ؛ تصويرگر:بهرام شامی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -41-8909-964 انتخاب
10- مهارت‌هایی برای زندگی: کلاس چهارم
نويسنده:فهیمه فتحعلی‌لواسانی ؛ تصويرگر:فاطمه هلیسائی ؛ تصويرگر:سمینه خوبی - هنر آبی - دیویی: 371.890955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1385 - 5000 نسخه - 3 -42-8909-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32