لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضروریات کراتین در ورزش و سلامت
نويسنده:جفری‌آر. استاوت ؛ نويسنده:ژوزه آنتونیو ؛ نويسنده:داگلاس‌اس. کالمن - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - دیویی: 613.2 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 6 -97-8448-600-978 انتخاب
2- تحلیل بیوشیمیایی فعالیت بدنی: اصول و روش
نويسنده:آنتونی‌سی هکنی ؛ مترجم:اکبر نوری‌حبشی ؛ مترجم:آسیه عباسی‌دلویی - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - دیویی: 612.044 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 1 -92-8448-600-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.04 - 520 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 280000 ریال - 1 -3934-10-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.04 - 546 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 310000 ریال - 4 -3933-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1