لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (12)
تالیف (23)
ترجمه (3)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمونولوژی، بهداشت، آمار
گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ زيرنظر:سوسن پارسا - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610.76 - 178 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 7950 ریال - 7 -114-456-964 انتخاب
2- خلاصه دروس علوم پایه پزشکی: میکروب‌شناسی
نويسنده:مهرناز هادیان ؛ نويسنده:پیمان شاهرخی ؛ زيرنظر:پرویز مالک‌نژاد - ارجمند - دیویی: 616 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4200 ریال - انتخاب
3- 400 پرسش با پاسخ تشریحی علوم پایه: دوره پانزدهم پزشکی و دوره پنجم دندانپزشکی
گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ گردآورنده:علی علیزاده‌صوری ؛ گردآورنده:پیمان شاهرخی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610 - 158 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 8950 ریال - 5 -115-456-964 انتخاب
4- اندام (فوقانی، تحتانی)، سر و گردن (سرو گردن، نوروآناتومی)، تنه (توراکس، ابدومن و لگن)
گردآورنده:علی علیزاده‌صوری ؛ گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ زيرنظر:رضا ماستری‌فراهانی - تیمورزاده - دیویی: 611.0076 - 202 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 8950 ریال - 2 -108-456-964 انتخاب
5- 400 پرسش با پاسخ تشریحی علوم پایه: دوره نوزدهم پزشکی و دوره نهم دندانپزشکی
گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ گردآورنده:پیمان شاهرخی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610 - 142 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 8950 ریال - 4 -141-456-964 انتخاب
6- فیزیولوژی
گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ گردآورنده:علی علیزاده ؛ گردآورنده:علی رهجو - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 612 - 142 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1800 ریال - انتخاب
7- خواندن سریع الکتروکاردیوگرام 2008: ECG
نويسنده:گابریل خان ؛ مترجم:علی علیزاده‌صوری ؛ مترجم:پیمان شاهرخی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.1207547 - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 98000 ریال - 4 -791-420-964-978 انتخاب
8- مجموعه پرسشهای تفکیکی 14 دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی ...: ایمونولوژی، بهداشت، آمار
گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ زيرنظر:سوسن پارسا - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610 - 180 صفحه - جلد 5 - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4950 ریال - 7 -114-456-964 انتخاب
9- خلاصه دروس علوم پایه پزشکی: میکروب‌شناسی
نويسنده:مهرناز هادیان ؛ نويسنده:پیمان شاهرخی - ارجمند - دیویی: 616.01 - 164 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3800 ریال - انتخاب
10- مجموعه پرسشهای تفکیکی 14 دوره امتحان جامع علوم پایه پزشکی ...: بیوشیمی، تغذیه، ژنتیک
گردآورنده:نوید علی‌یاری‌زنوز ؛ گردآورنده:پیمان شاهرخی ؛ گردآورنده:علی علیزاده‌صوری - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 610 - 180 صفحه - جلد 4 - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5950 ریال - 9 -113-456-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3