لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تئاتر مردم: یک کتاب مرجع
گردآورنده:جوئل شکتر ؛ مترجم:آزاده عالم‌فلکی ؛ مترجم:معصومه خاتمی - قطره - دیویی: 792 - 616 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 550000 ریال - 4 -997-119-600-978 انتخاب
2- راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان
نويسنده:معصومه خاتمی ؛ نويسنده:نازیلا بهروان ؛ ويراستار:حسین قاسم‌پورمقدم - دانش آفرین - دیویی: 4fa0.76 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 8 -54-6999-600-978 انتخاب
3- راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان
نويسنده:معصومه خاتمی ؛ نويسنده:نازیلا بهروان ؛ ويراستار:حسین قاسم‌پورمقدم - دانش آفرین - دیویی: 372.6076 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 255000 ریال - 5 -55-6999-600-978 انتخاب
4- راهنمای تدریس فارسی چهارم دبستان
نويسنده:معصومه خاتمی ؛ نويسنده:نازیلا بهروان ؛ ويراستار:حسین قاسم‌پورمقدم - دانش آفرین - دیویی: 4fa0.76 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 275000 ریال - 1 -53-6999-600-978 انتخاب
5- پا به پا: کتاب جامع تیزهوشان دوم ابتدایی
نويسنده:سپیده سعادت‌فیروزآبادی ؛ نويسنده:معصومه خاتمی ؛ نويسنده:محسن طاهری‌رفیق - اندیشه خوارزمی - دیویی: 372.24076 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 9 -22-6403-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1