لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (1)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گردان 144 در نبرد آبادان مهر 1359- تیر ماه 1360: خاطرات سرتیپ ستاد فرض‌الله شاهین راد
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 5 -7-93114-964 انتخاب
2- برای امنیت: لشکر 64 پیاده ارومیه در شمالغرب
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد ؛ ويراستار:علی رستمیان - ایران سبز - دیویی: 955.0843 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 5 -38-7607-964 انتخاب
3- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح‌المبین
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
4- گردان 144
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد ؛ ويراستار:علی اعوانی - سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نشر آجا - دیویی: 955.0843092 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 67000 ریال - 6 -79-6630-964-978 انتخاب
5- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح المبین سرتیپ فرض‌الله شاهین راد
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
6- شجاعان نبرد: قرارگاه نصر 2 در عملیات فتح المبین
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 22000 ریال - 9 -0-95057-964 انتخاب
7- نصر بزرگ
نويسنده:فرض‌الله شاهین‌راد - عرشان - دیویی: 955.0843 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 4 -8-95057-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1