لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمان هیجان‌محور
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ مترجم:سمیرا جلالی ؛ مترجم:مهسا فروغی - علم - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 330 نسخه - 255000 ریال - 9 -903-224-964-978 انتخاب
2- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 370000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
3- درمان هیجان‌مدار در افسردگی
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:جین‌سی واتسون ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - تزکیه - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 9 -94-6771-964-978 انتخاب
4- درمان هیجان‌مدار: اصول و مبانی
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ مترجم:حبیب‌الله اکبری ؛ مترجم:طاهره رفیع - بات - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -2-98283-600-978 انتخاب
5- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 270000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
6- مربیگری در درمان هیجان‌مدار: هدایت مراجعان در کار با هیجانات‌شان
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی ؛ مترجم:زینب باقری - روان - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 1 -21-8352-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1