لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمان هیجان‌مدار در افسردگی
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:جین‌سی واتسون ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - تزکیه - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 9 -94-6771-964-978 انتخاب
2- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 270000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
3- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 370000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1