لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سی نگار
نويسنده:محمد حسن‌زاده - آوای هدهد - 30 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -8-97120-600-978 انتخاب
2- حسابداری را از صفر بیاموزیم
نويسنده:محمد حسن‌زاده - مدید - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -19-8722-600-978 انتخاب
3- صدف‌های ساحل
شاعر:محمد حسن‌زاده - مدید - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 60000 ریال - 4 -30-8722-600-978 انتخاب
4- شادی‌فروش دوره‌گرد
شاعر:محمد حسن‌زاده - مدید - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 30000 ریال - 5 -33-8722-600-978 انتخاب
5- به راه بادیه ...: با کشکولی از خیام در سرزمین جام زمردین و صلیب یاقوتی
نويسنده:محمد حسن‌زاده - علوی - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -573-310-964-978 انتخاب
6- موفق‌ها، استادان تغییر چاچوب ذهنی از سری نیتروبوک‌های موفقیت
نويسنده:محمد حسن‌زاده ؛ نويسنده:فرامرز کوثری - نوروزی - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -490-449-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1