لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعمال و واجبات حج
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 297.357 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 6 -2-95710-622-978 انتخاب
2- اصول مدیریت آموزشی و کاربرد آن
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 371.207 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 3 -3-95710-622-978 انتخاب
3- سیاست و انواع نظام‌های سیاسی
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 320 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 2 -8-99127-622-978 انتخاب
4- اجتهاد شک در احکام و قواعد فقهی و شرع
نويسنده:اسماعیل جانجانی - اسماعیل جانجانی - دیویی: 297.324 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 8 -7869-04-600-978 انتخاب
5- اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 297.372 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 4 -6-95710-622-978 انتخاب
6- گفته‌های ناگفته
نويسنده:اسماعیل جانجانی - اسماعیل جانجانی - دیویی: 808.882 - 82 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 7 -8322-04-600-978 انتخاب
7- اجتهاد شک در احکام و قواعد فقهی و شرع
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 297.324 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 280000 ریال - 4 -4-99127-622-978 انتخاب
8- استیفاء حق در حقوق ایران
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 346.55039 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 7 -5-95710-622-978 انتخاب
9- گفته‌های ناگفته
نويسنده:اسماعیل جانجانی - اسماعیل جانجانی - دیویی: 808.882 - 82 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3 -8320-04-600-978 انتخاب
10- پولشویی
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - دیویی: 364.168 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 1 -7-95710-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3