لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر ایلخانی و تیموری
نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 45000 ریال - 8 -13-5996-964-978 انتخاب
2- هنر سامانی و هنر غزنوی
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:آلسیو بمباچی - مولی - دیویی: 709.55 - 160 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -11-5996-964-978 انتخاب
3- هنر ایلخانی و تیموری
نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6300 ریال - 9 -13-5996-964 انتخاب
4- هنر ایلخانی و تیموری
نويسنده:امبرتو شراتو ؛ نويسنده:ارنست گراب ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 18000 ریال - 9 -13-5996-964 انتخاب
5- هنر پارتی و ساسانی
نويسنده:ماریو بوسالی ؛ نويسنده:امبرتو شراتو ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -06-5996-964 انتخاب
6- هنر پارتی و ساسانی
نويسنده:ماریو بوسالی ؛ نويسنده:امبرتو شراتو ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 16000 ریال - 6 -06-5996-964 انتخاب
7- هنر پارتی و ساسانی
نويسنده:ماریو بوسایلی ؛ نويسنده:امبرتو شراتو ؛ مترجم:یعقوب آژند - مولی - دیویی: 709.55 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 9500 ریال - 6 -06-5996-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1