لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حکایت دولت و فرزانگی
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم: گروه ترجمه انتشارات ملینا - ملینا - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -156-327-600-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم: گروه ترجمه انتشارات ملینا - ملینا - دیویی: 843.912 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 2 -101-327-600-978 انتخاب
3- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم: گروه ترجمه انتشارات ملینا - ملینا - دیویی: 843.912 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 2 -101-327-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1