لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (25)
تالیف (0)
ترجمه (32)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - صابرین - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 30000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
2- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 13000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
3- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 15000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
4- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 18000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
5- آن سوی نیمه شب
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - لیوسا - دیویی: 813.54 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 46000 ریال - 1 -5-91101-964 انتخاب
6- آن سوی نیمه شب
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - لیوسا - دیویی: 813.54 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 80000 ریال - 1 -5-91101-964 انتخاب
7- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 23000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
8- پروانه آهنین
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - کوشش - دیویی: 813.54 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 65000 ریال - 7 -13-6326-964 انتخاب
9- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 21000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
10- پروانه آهنین
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - کوشش - دیویی: 813 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 50000 ریال - 7 -13-6326-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4