لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (31)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقش پدر در مراقبت و تربیت
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
2- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 نسخه - 5000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
3- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
4- آن سوی نیمه شب
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - لیوسا - دیویی: 813.54 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2200 نسخه - 23000 ریال - 1 -5-91101-964 انتخاب
5- پروانه آهنین
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - کوشش - دیویی: 813 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
6- صبح - ظهر - شب
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - دبیر - دیویی: 823 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 نسخه - 14000 ریال - 5 -01-5967-964 انتخاب
7- سفیر
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - نشر سمیر - دیویی: 813.54 - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3200 نسخه - 18500 ریال - 1 -50-6552-964 انتخاب
8- پروانه آهنین
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - کوشش - دیویی: 813.54 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 7 -13-6326-964 انتخاب
9- پروانه آهنین
نويسنده:سیدنی شلدون ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی - کوشش - دیویی: 813 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3500 نسخه - 12000 ریال - 7 -13-6326-964 انتخاب
10- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4