لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (18)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاراداکس
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - سفیر،آرام - دیویی: 530 - 516 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
2- راهنمای استفاده از زرنگار: نسخه 74
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - نشر زمان - دیویی: 005.369 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - انتخاب
3- سایه
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - سفیر - دیویی: 005 - 144 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
4- راهنمای استفاده از کلک 74
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - نشر زمان - دیویی: 005.369 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - انتخاب
5- پیشکار
گردآورنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - سمر - دیویی: 621.38 - 446 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
6- پیشکار نسخه 5
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - نشر زمان - دیویی: 005.369 - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3400 ریال - انتخاب
7- مدیریت شبکه‌های کامپیوتری = Managing Computer Networks
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - سمر - دیویی: 004.6 - 332 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - انتخاب
8- راهنمای استفاده Windows فارسی
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - نشر زمان - دیویی: 005.43 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 8600 ریال - انتخاب
9- پیشکار
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - تازه - دیویی: 652 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - انتخاب
10- سایه نسخه Sayeh = 5
نويسنده: شرکت‌نرم‌افزاری‌سینا - نشر زمان - دیویی: 005 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 4200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4