لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(322)
چاپ مجدد (394)
تالیف (621)
ترجمه (95)
تهران (675)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (711)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (716) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قاصدک، نرو
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نقاش:علی نامور - مدرسه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 4200 ریال - 7 -680-353-964 انتخاب
2- ترانه‌های پارک
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ شاعر:بابک نیک‌طلب - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 6000 ریال - 4 -37-5221-600-978 انتخاب
3- بازی در آفتاب: آشنایی با روزهای متفاوت
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ تصويرگر:مایک منینگ ؛ تصويرگر:بریتا گرنس‌تروم - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 ریال - 8 -725-417-964 انتخاب
4- نازدونه - برگ پونه
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ تصويرگر:نازنین شیخی - سروش - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 6000 ریال - 8 -447-376-964 انتخاب
5- بزغاله‌های ابری
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد ؛ تصويرگر:سعیده زرندی ؛ ويراستار:علی خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 8 -374-391-964-978 انتخاب
6- کی آمد؟ کی در زد؟ بهار
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نقاش:کیم یانگ‌می - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 ریال - 3 -543-417-964 انتخاب
7- عروسیه، عروسی
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ شاعر:اسدالله شعبانی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.6208 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 20000 ریال - 4 -161-391-964-978 انتخاب
8- بام مهربان
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ تصويرگر:رعنا جمالی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 6 -553-385-964-978 انتخاب
9- ارنگ ارنگ بگو چه رنگ؟ (بازی، شعر، نمایش)
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نقاش:راشین خیریه ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 15500 ریال - 3 -311-391-964-978 انتخاب
10- کی آمد؟ کی در زد؟ زمستان
شاعر:افسانه شعبان‌نژاد ؛ تصويرگر:کیم یانگ‌می - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 25000 ریال - 6 -546-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 72