لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (4)
تالیف (22)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شمنامه
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 8fa1.62 - چاپ 1 سال 1363 - 400 ریال - انتخاب
2- صبح وعصر
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 8fa1.62 - 136 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1365 - 1000 نسخه - 380 ریال - انتخاب
3- ترجمه کسر الاصنام الجاهلیه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم صدرالدین‌شیرازی ؛ مترجم:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 297 - 268 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 1000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
4- شمنامه
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 8fa1.62 - 514 صفحه - (در6جلد ) - جیبی - چاپ 2 سال 1364 - 500 نسخه - 400 ریال - انتخاب
5- شمنامه ( جلد 10 9 8)مجموعه شعر
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 8fa1.62 - 272 صفحه - (در3جلد ) - جیبی - چاپ 1 سال 1366 - 500 نسخه - 430 ریال - انتخاب
6- شمنامه
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - جلد 11 - جیبی - چاپ 1 سال 1365 - 500 نسخه - 330 ریال - انتخاب
7- تفسیر چهارده سوره
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 297.1 - 328 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 1000 نسخه - 860 ریال - انتخاب
8- تفسیر سوره مبارکه یاسین
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 297.18 - 450 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 500 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 297 - 351 صفحه - چاپ 7 سال 1362 - 600 ریال - انتخاب
10- تفسیر سوره حمد
نويسنده:محسن شفائی - محسن شفایی - دیویی: 297.18 - 90 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 500 نسخه - 300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3