لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (38)
تالیف (40)
ترجمه (7)
تهران (47)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (35)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- English for the students of industrial engineering: industrial systems analysis
نويسنده:محمد فلاحی‌مقیمی ؛ ويراستار:محمدعلی شفیعا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 168 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 19500 ریال - 6 -197-459-964-978 انتخاب
2- English for the students of industrial engineering: industrial systems analysis
نويسنده:محمد فلاحی‌مقیمی ؛ ويراستار:محمدعلی شفیعا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 168 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 16000 ریال - 6 -197-459-964-978 انتخاب
3- English for the students of industrial engineering: industrial production
نويسنده:محمد فلاحی‌مقیمی ؛ ويراستار:محمدعلی شفیعا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 170 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1385 - 12000 ریال - 8 -196-459-964 انتخاب
4- English for the students of industrial engineering: industrial systems analysis
نويسنده:محمد فلاحی‌مقیمی ؛ ويراستار:محمدعلی شفیعا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 180 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 80000 ریال - 2 -0169-02-600-978 انتخاب
5- روباتها
مترجم:محمدعلی شفیعا ؛ ويراستار:محمود سالک - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 629.892 - 88 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1365 - 950 ریال - انتخاب
6- English for the students of industrial engineering: industrial production
نويسنده:محمد فلاحی‌مقیمی ؛ ويراستار:محمدعلی شفیعا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 176 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 9000 ریال - 8 -196-459-964 انتخاب
7- واژگان مهندسی صنایع: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
گردآورنده:محمدعلی شفیعا ؛ باهمكاري:سیدعلی هاشمی‌ابراهیمی ؛ ويراستار:علیرضا جباری - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 670.4203 - 284 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 135000 ریال - 2 -0819-01-964-978 انتخاب
8- English for the students of industrial engineering: industrial production
نويسنده:محمد فلاحی‌مقیمی ؛ ويراستار:محمدعلی شفیعا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 176 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 14000 ریال - 6 -197-459-964 انتخاب
9- واژگان مهندسی صنایع: انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی
گردآورنده:محمدعلی شفیعا ؛ باهمكاري:سیدعلی هاشمی‌ابراهیمی ؛ ويراستار:علیرضا جباری - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 670.4203 - 184 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 30000 ریال - 7 -0819-01-964 انتخاب
10- English for the students of industrial engineering: industrial production
نويسنده:محمد فلاحی‌مقیمی ؛ ويراستار:محمدعلی شفیعا - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.64 - 176 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1390 - 23500 ریال - 9 -196-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5