لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(118)
چاپ مجدد (204)
تالیف (318)
ترجمه (4)
تهران (126)
شهرستان (196)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (322) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاحت غرب، یا، سرنوشت ارواح پس از مرگ در عالم برزخ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - ارمغان ‌یوسف - دیویی: 297.44 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11000 ریال - 3 -13-8590-964 انتخاب
2- سرنوشت ارواح بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - ملینا - دیویی: 297.44 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -07-5168-600-978 انتخاب
3- سیاحت غرب: سرنوشت ارواح بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی ؛ ويراستار:مهدی خرمی - به نشر - دیویی: 297.44 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 5000 ریال - 3 -0222-02-964 انتخاب
4- سیاحت غرب، یا، سرنوشت ارواح بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - دارالفکر - دیویی: 297.44 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 ریال - 5 -17-6012-964 انتخاب
5- سیاحت غرب
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - بی زمان - دیویی: 297.44 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 0 -84-6725-600-978 انتخاب
6- سیاحت غرب: نمایه‌ای از عالم برزخ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - انصاری - دیویی: 297.44 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 7500 ریال - 3 -10-6925-964 انتخاب
7- سیاحت غرب: سرنوشت انسان بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ ائمه‌ (ع) - دیویی: 297.44 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 6500 ریال - 6 -15-6670-964 انتخاب
8- سیاحت غرب ،یا، سرنوشت ارواح پس از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - جهان‌آرا - دیویی: 297.44 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1383 - 8500 ریال - 7 -65-6440-964 انتخاب
9- سیاحت غرب در خصوص سیر و سیاحت ارواح نیکوکاران و زشت‌کاران پس از مرگ است
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی ؛ به‌اهتمام:محسن صدررضوانی - فواد - دیویی: 297.44 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 8 -49-5539-964 انتخاب
10- سیاحت غرب
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی ؛ به‌اهتمام:فرهنگ مولاپور ؛ ويراستار:فاطمه‌سادات میرابوالفتحی - نقش و نگار - دیویی: 297.44 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3200 ریال - 7 -07-6235-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33