لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (2)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب جامع تروما: مراقبت پیش بیمارستانی تا پس از ترخیص تروما
گردآورنده:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ گردآورنده:علیرضا بستامی ؛ گردآورنده:کیان نوروزی - حیدری - دیویی: 616.025 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 179000 ریال - 9 -43-8532-600-978 انتخاب
2- مراقبت از کودک و مراقبین کودکان فلج مغزی
گردآورنده:تابان نعمتی‌فرد ؛ گردآورنده:اصغر دالوندی ؛ گردآورنده:فیروزه ساجدی - نارون دانش - دیویی: 649.8 - 118 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -9-95345-622-978 انتخاب
3- اعتیاد - خانواده و جامعه با نگرش جامعه‌محوری
نويسنده:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ نويسنده:علیرضا بستامی ؛ نويسنده:اصغر دالوندی - حیدری - دیویی: 362.293 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 109000 ریال - 6 -44-8532-600-978 انتخاب
4- کتاب جامع تروما: مراقبت پیش‌بیمارستانی تا پس از ترخیص تروما
گردآورنده:فاطمه پاشایی‌ثابت ؛ گردآورنده:علیرضا بستامی ؛ گردآورنده:کیان نوروزی - حیدری - دیویی: 616.025 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 230000 ریال - 9 -43-8532-600-978 انتخاب
5- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
6- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1